Image (3)

Jovanka Stojčinović-Nikolić (Doboj): PORUKA

Poručila sam majci da sutra dolazim

Po običaju

Uvijek me čeka sjedeći na stolici

Primaknutoj otvorenom kuhinjskom prozoru

I gleda u tanku telefonsku žicu

Koja skuplja ptice Povratnice

S puteva raznih

A one nisu samo ptice

Jer nose cijeli svijet u krilima

Kao i ova žica što nije samo žica

Nego topli dom koji osim ptica

Niko ne može da sagradi

Poručila sam majci da sutra dolazim

Neka me čeka tamo gdje je navikla