Slide thumbnail

Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори.

Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади творци. Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од публицистиката и науката, како и за лицата со посебни потреби и за деца и млади.  

Македонија Презент се залага за културна и научна афирмација и презентација.

Публикува книги не само од автори од Република Северна Македонија, туку и од Балканот, Европа и светот.

Творештво

Трајче КАЦАРОВ: ЉУБОВ ПО СМРТТА

Трајче КАЦАРОВ: ЉУБОВ ПО СМРТТА

Кога човекот ќе умре тогаш оживува Почнува погласно да говори И длабоко да размислува Секој збор му се слуша Мислата му се почитува Чекорот му се следи Станува убав како на Бога Да му го украл лицето А прегратката? О,

Прочитај повеќе...

Новости

Повик за зачленување во проектот Млади македонски писатели

Повик за зачленување во проектот Млади македонски писатели

Во проектот Млади македонски писатели може да се зачленат сите млади автори до 30 години, но и сите оние кои се чувствуваат млади. За зачленување потребно е да се уплатат 800 денари, а сите членови

Конкурс за објавување на дебитантско книжевно дело во едицијата Прва Книга

Конкурс за објавување на дебитантско книжевно дело во едицијата Прва Книга

Фондацијата и Издавачка куќа Македонија презент – Скопје со поддршка од Агенцијата за млади и спорт на Република Северна Македонија ќе го реализираат проектот Млади македонски писатели. Во рамките на тие активности е и распишувањето

Млади македонски писатели

Млади македонски писатели

Проект: Млади македонски писатели Носител: Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент - Скопје Проектен тим: проф.д-р Христо Петрески, проф,д-р Кристина Николовска и проф.д-р Весна Мојсова - Чепишевска Во рамките на проектот

Конкурс за ликовни и графички илустрации на „Македонија презент“

Конкурс за ликовни и графички илустрации на „Македонија презент“

Издавачката куќа  и Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација „Македонија презент“ распишуваат Конкурс за ликовни и графички илустрации. Ликовно-графичкиот израз е слободен и е по избор на самите автори, а може да конкурираат заинтересирани