Slide thumbnail

Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори.

Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади творци. Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од публицистиката и науката, како и за лицата со посебни потреби и за деца и млади.  

Македонија Презент се залага за културна и научна афирмација и презентација.

Публикува книги не само од автори од Република Северна Македонија, туку и од Балканот, Европа и светот.

Творештво

Гоце Ристовски – ГОЛА ВОДА
Гоце Ристовски – ГОЛА ВОДА

Гоце Ристовски ГОЛА ВОДА сценарио за игран филм Рано утро. Избива пурпурно сонце врз лозјето на стрмнината. Се движат луѓе како мравки, има и деца. На лево од лозовата градина, раскошна турска куќа со голем двор , заградена со ѕидини.

Прочитај повеќе...

Новости

Гоце Ристовски – ГОЛА ВОДА

Гоце Ристовски – ГОЛА ВОДА

Гоце Ристовски ГОЛА ВОДА сценарио за игран филм Рано утро. Избива пурпурно сонце врз лозјето на стрмнината. Се движат луѓе како мравки, има и деца. На лево од лозовата градина, раскошна турска куќа со голем

Васил Михаил – Три сценарија за кратoк филм

Васил Михаил – Три сценарија за кратoк филм

1. Кујна 2. Паркинг 3. MY GOD, IT’S FULL OF STARS КУЈНА 1 ОТТЕМНУВАЊЕ1 1 Забелешка: Во целиот филм се визуелно видливи само просторот, предметите и делови од телата на ликовите. Никогаш лицата на ликовите.

Владо Јаневски ПОД ДРУГА КАПА

Владо Јаневски ПОД ДРУГА КАПА

ФИЛМСКО СЦЕНАРИО ЗА ДОЛГОМЕТРАЖЕН ИГРАН ФИЛМ (според романот „Под друга капа“ од Владо Јаневски)   ПОД ДРУГА КАПА Ова е авантура и казопат за луѓе изгубени во своето минато. Главниот протагонист, Смарто, e своевиден македонски

ПОЗНАТИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИ ФИЛМСКИ СЦЕНАРИЈА

ПОЗНАТИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИ ФИЛМСКИ СЦЕНАРИЈА

Фондацијата за културна и научна афирмација Македонија презент од Скопје, која традиционално го организира Меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скрипт фест, наградите Скрипт фест 2021 ќе ги додели на авторите: Владо Јаневски, Васил Михаил и