Издавачката куќа Македонија Презент е основана во 1998 година со цел да објавува изданија од домашни и странски автори.

Покрај афирмираните и етаблирани автори се објавуваат и нови и млади творци. Посебен акцент се става врз делата од книжевноста, но и од публицистиката и науката, како и за лицата со посебни потреби и за деца и млади.  

Македонија Презент се залага за културна и научна афирмација и презентација.

Публикува книги не само од автори од Република Северна Македонија, туку и од Балканот, Европа и светот.

Новости

Финансиска поддршка

Финансиска поддршка

Министерството за култура на Република Северна Македонија во 2020 година ќе го поддржи со финансиски средства објавувањето на следниве пет книги: Јазикот на светлината од Сузана В. Спасовска Пукнатина во светлината од Билјана Станковска Здив

Творештво

Христо Петрески: МОРЕТО И ЧОВЕКОТ

Христо Петрески: МОРЕТО И ЧОВЕКОТ

Морето беше огромно и лежеше пред неговите две боси ладни нозе кои беа помали и понесреќни во тој миг и од муцката на едно обично најмалечко и гладно куче А тој се чудеше и бунеше со ужас во себеси бидејќи

Прочитај повеќе...