skript-web-01

ПОЗНАТИ ДОБИТНИЦИТЕ НА НАГРАДИТЕ ЗА НАЈДОБРИ ФИЛМСКИ СЦЕНАРИЈА

Фондацијата за културна и научна афирмација Македонија презент од Скопје, која традиционално го организира Меѓународниот фестивал на филмски сценарија Скрипт фест, наградите Скрипт фест 2021 ќе ги додели на авторите: Владо Јаневски, Васил Михаил и Гоце Ристовски.
Владо Јаневски е награден за филмското сценарио за долгометражен игран филм Под друга капа.
Васил Михаил наградата Скрипт фест ја добива за трите сценарија за краток филм и тоа: Кујна, Паркинг и My god, it’s full of stars.
Гоце Ристовски е награден за сценариото за игран филм Гола вода и сценариото за краткометражен игран филм Кардинална грешка.
Сите три награди се рамноправни и се доделуваат за најдобри сценарија пристигнати на Конкурсот за филмски сценарија на Фестивалот Скрипт фест 2021 година.
Наградените филмски сценарија заинтересираните ќе може да ги прочитаат на сајтот www.macedoniapresent.mk
Инаку, Фестивалот Скрипт фест годинава ќе се одржи со поддршка на Програмата за култура при Собранието на Град Скопје.