Image (3)

Јасмина Малешевић (Србија): ЈЕЗИК СВИХ СВЕТОВА

Баци срце у точак племенитости

Твоје мисли постаће брашно

Од ког се прави хлеб

Рекла ми је мајка

Бићу хлеб а не твоја кћи

Питала сам жалосно

Бићеш хлеб а хлеб је душа

Која говори

Језиком свих светова

Речима топлим и благим

Хранићеш љубав

Која верује у Бога

И само Богу верује

Баци огањ у точак праведности

Твоје речи постаће грожђе

Од ког се прави вино

Рекао ми је отац

Бићу вино а не твоја кћи

Питала сам жалосно

Бићеш вино а вино је крв

Која говори

Капљама вечне истине

Уснама топлим и благим

Љубићеш љубав

Која верује у Бога

И само Богу верује