Image

Трајче Кацаров: ОД ДНЕВНИКОТ НА ЕДЕН НЕМ ИЗВИКУВАЧ НА ПАРОЛИ

Ме обзема расположба

Како некогаш кога не сакав

Да се отпушам од фустанот на мама

Пред портата на детската градинка

Како кога логоритмите

Не можев да ги претворам

Во музички ритми

Како кога бев разочаран

оти после предметот „Марсизам“

на факултетот требаше

да се подготвувам за

„Одбрана и заштита“

Ме обзема расположба

Како некогаш кога

Не ми се пукаше

Во замислениот непријател

Не ми се носеа гранати под мишките

Се чуствувам како некогаш

Кога едвај чекав да се разбудам

И на грамофонот да ја ставам плочата

Од каде ќе екнеше песната на Дадо Топиќ

„Еј мамо што да прави твојот син?“