Image (1)

Душица Илин: СКОПЈЕ 1963

Еве ме oсамена

Како знак

Пред Распетието

Заробена во грлото

На неодгатливиот збор

Од морниците

Во наносот на урнатините

Развеани

Во подземните ходници на

Скопје

 

Еве ме

Збунета стојам

Пред спуштените

Сончеви прозорци

Во страв од Темното

Што го запре Утрото

Куќите и

Минатото

Луѓето

И  Вардар

За вечни времиња

Да го отсонуваат

Неразбраниот трепет на

Земјата

 

И  еве ме

Ја  барам

Во Срцето

Причината

Што уште во Изгревот

Ја задоцни Молитвата

За Големата Голгота