Image (6)

Radovan Vlahović (Vojvodina, Srbija): GUMENE LOPTICE

Moj pokojni prijatelj Jovan

priča mi Tanja njegova

supruga

Kad se teško razboleo

i kad više nije smeo

da puši

Kad se morao zauvek

oprostiti sa duvanom

nije znao šta će sa rukama

I zato je uzeo dve gumene

loptice i igrao se sa njima

Pre neko veče Tanja mi

na dar ponudi Jovanove

loptice

Ostavi kažem pokušaću

da ruke zaposlim na drugi

način

I evo, uporno ih držim

i pletem prstima

po tastaturi