Image (5)

Labud N. Lončar (Crna Gora): IZ KOLIJEVKE

Iz kolijevke davno

Čelom omeđih

Sebe i Kosmos

Tražeći Liniju što polovi Javu i San

 

Liniju tanku i malu-

Granicu Vječnosti i Druma

 

I čelo postade temelj

A nebeske širine meta

Koraknuh po Nebu

U  meni zapjeva Drum

 

 

Iz kolijevke davno

Čelom omeđih

Sebe i Tebe,

Spojih na Drumu

Javu i San

Nebom potpisah snove-

Visoko gore

Na licu Vječnosti

Gdje spavaju Nada, Ljubav i Vjera

I gdje tihuje Bol

 

Širokim, djetinjim, osmijehom

Na širokom Drumu

Čelom omeđih

Sebe i Tebe-

Visoko gore dokle samo dolaze ptice

Što imena nam govore

I gdje tihuje Bol!