Дојран

1.
На брег има сенчест јаор
– сиња водо, сињо небе! –
Ој девојче што те видов
при стариот јаор тебе!
Кај се најде твоја личост,
кај си расло вита снага?
Во очи ти небо спие
и езерска модра далга.
Низ твоите долги клепки
златно сонце свила точи.
Сиња ми е сета душа
од твоите сињи очи.
2.
„Да гo видам езерото
како фрла далги, далги . . .”
Што в жална песна се рекло
сега за вистина ми е:
како што срцето в гради
далrата в брегови бие.
3.
Модри ридје, крају свиден,
да би секој вас ве видел!
Да би дошло мало дете,
в грсти вода да си лее,
со камчиња да си игра,
крај езеро да се смее.
Да би дошло лично моме
што го чудна желба влече,
крај езеро да се запре
кога паѓа сиња вечер.
Та момето и момчето
крај езеро ќe се сретат.
Hоќe далга ќe им шепне
и ѕвездите ќe им светат …
Мене ми е уште болка,
на срцево жал ми иде —
толку младост да поминам
а езеро не бев видел.
Крај тополи јас сум стоел
над тажната штама водна.
Јас не знаев колко лична
е земјата моја родна.
4.
Чунчето среде ме носи,
езеро ширно се плиска —
сонцето в далга се дроби
на дробни зрнца од бисер.
Да можев — и да ги зберам
овие мониста в рака,
јас би ги чувал за таја
најмногу што ќe ја сакам.
5.
Види — езероно се разлета,
рашири далги — крилја,
оно во мила игра се гони
со птица лекокрила.
Птицата над него ниско ќe слезе,
бели пењи ќe сиrне —
оно со смеа горе се фрла
и сака да ја ститне.
Но веќе птицата в сонце се топи,
клика под небо вишно
а пак езерото долу се спушта
и сузбивано дише.
Никогаш, езеро, леката птица
не можеш ти да ја стигнеш.
Со тебе таа подбив се бие —
слободна, кликтава, дивна!
6.
Арно — со стариот рибар
на 6per да заседнеш вечер,
виното пред вас да тлее
и збор по збор да тече.
Зборот е негов трпок,
со влага езерска пропит,
на чело бранот му врезал
тежок и опален опит.
А уште поарно — в чунче
со момче рибарско да си,
што мерно подиrа весла
и песна рибарска гласи.
Душата негова жедна
сончева топлина пила.
Од млада става му бие
за живот надеж и сила.
7.
Зад планиње сонце зајде,
на езеро сенка лега . . .
Збогум Дојран! Пат ме чека,
треба, треба да се бега.
Наугоре патот оди,
го достигнав вeќe ридот,
и се свртив — уште еднаш
езерото да то видам.
Јас не можев да се делам
од опулот негов модар —
назад, назад тој ме вика
а јас треба да си одам.
Се издишив rласно тогај —
зошто минеш клето време…
Ој девојче сино око,
барем тебе да те земев!
Барем тебе да те имав,
би сум одел сеrде ведар —
в твојте очи би се вѕирал,
езерото би го гледал.

Дон Кихот

Во светов, на бескрајниот фронт,

му дале и нему сектор,
да крепи, да брани:
едно местиште проклето,
поле поделено на непомирливи страни,
од едната — тој жалосен Хектор.
Не зовре во тие тревишта имињи
пукот на битка.
Свињи
со ситни го смачкаа копитца,
го столчија како лук, со толчник;
бишки
мав го сторија —
за други, на други боишта, божем со слава
да прават историја.

Игра со дете

На ќерка ми
1.
Дај ми ги рачињата,
здружи ги прстињата,
нашата игра да си ја почнеме
стара и проста
но шалава доста:
Чук, чук!
Кој чука?
Стојанче.
Што бара?
Оганче.
Влези,
земи си.
Враже, таму кученце си скрило
и се смешкаш лукаво ко сребро,
и се смееш како изворче!
А пак мене – зошто сега веднаш? –
пред портата на срцево
сенка ми застанува,
со студни прсти некој тихо тропа
Чук, чук!
Кој чука?
Тагата.
Влези внатре.
Јас жалам дека сивило ми паѓа,
пепелав плашт,
на споменот за твојте дни и игри,
о дете мое!
Нели сум за нив сведок единствен,
а правам таква изневера страшна:
јас немам сила она да го чувам
што ќе го бараш ти по тајно чувство,
што ќе го барам јас – со горка жед.
О расипник!
Ти криеш вземи благо сека ноќ
а дента веќе забораваш каде.
Ко огниште коледарско е умот:
взори напуштено,
снег го премрежува,
жарта пишти и гасне,
и јагленче е споменот.
Па кај е, кажи, оној блесок прв
на првно запче?
И кај е, токму каков беше гласот
на она слатко гугање?
Знам! Знам!
Но зошто веднаш појасно ги гледам
во утро пролетно
во дворот наш
двете гугучки на кајсијата?
2.
Ништо.
Така.
Мило, ти се смееш како сребро,
ти се смееш како изворче: тече
смеа во браздичка бистра,
по зелени тревки,
пее смешна песна,
скокотлива игра –
за прстињата
на ножињата:
Малото прсте – просенце
а до него – бобенце,
а до него – грозјенце,
а до него – лешниче,
а до него – јагодче,
врапче да го чапне,
шатче да го лапне!
Ти го криеш лукавото палче
полно скокот, полно итрини:
оно знае – каква радост тогаш! –
од скинато чорапче да ѕирне
како глувче.
Ќе го начекам.
Ти се смееш ѕунливо ко сребро,
ти се смееш како изворче.
Очи, очи на моето дете!
Со вас зборам – и се радувам,
а со себе – се нажалувам.
Игро проста до животинско!
Кај е она спокојство на лавот
што го шарат од решетки сенки
но тој има толку широк усмев,
мудро смирен поглед,
кога својте дечиња ги гледа
со опашот кај му играат.
Сине мило!
Ти го славиш твојот голем татко.
А јас –
кога од некаков израз
по лицето сенка ќе ти мине,
трепет што го мислам само мој –
се плашам:
да не некој миг
некогаш
по исти начин како мене
да преживееш.
Пред портата од срцево
некој запира,
чука,
праша:
може ли срце – лебна трошка
некого да засити,
може ли таа ломна стреа
некого да заштити?
3.
Сине мило!
Твојот татко глуви битки бие,
ти си само негов верен војник,
само еден,
ти ја следиш неговата сила.
Ако паднам во дневниот подвиг,
ти ќe треба со своето снаже,
сине, само да се исправиш.
Зашто – дете, тоа звучи гордо!
За сѐ мрачно и мачно во светов
имам една насмевка на татко
и со неа понемирен грч,
а ти имаш верба ужасна,
сине – дојди да се гушнеме,
не лути се што те стискам толку!
Во играта секој нешто влага:
да се гушне смеење и тага.
1953.