hgh02

Финансиска поддршка

Министерството за култура на Република Северна Македонија во 2020 година ќе го поддржи со финансиски средства објавувањето на следниве пет книги:

  1. Јазикот на светлината од Сузана В. Спасовска
  2. Пукнатина во светлината од Билјана Станковска
  3. Здив пред огледало од Христо Петрески
  4. Воскресение /  Experience од Мирче Нешовски
  5. Обденица од Петко Шипинкаровски

Исто така, Министерството за култура на Република Северна Македонија ќе поддржи објавување и на четири броеви од списанието Селект во издание на Македонија презент.