svetlanahjocikj

Светлана Христова Јоциќ: Молитва за мајсторите на невестинските ковчези

О , Господи мој , пријди .

Пријди поблиску од воздухот

поблиску и од светлината.

Со семе пријди.

Со семе украси.

Украси ги рацете на мајсторите

На ковчезите, невестините.

Пријди поблиску и поблиску

и од здивот поблиску.

Со посев пријди .

Со посев наполни.

Наполни ги ковчезите на невестите

Скришните , свадбените.

Испразни го , Господе мој

треперењето на прстите

В раце држат Невен цвеќе

Води им ги рацете

Невен цвеќе да засадат

спреди ковчег невестински.

Насобери стракој,

лисје пресвиено.

Отреби ги латиците свенатите.

Отклопи ги мој Господе

капаците,ковчезите

прекрени ги темниците.

О, Господе мој , пријди.

На ковчегот Невен зацутува.