Саво Костадиновски: Патешествен судбопис

Се уверив
дека светот ме сака
оти со безброј патишта ме удостои
како тој да знае
за огнот во моето срце
за круната што ја имам
на сите патешествени царства
па колку и да биле судбоносни
Се уверив
дека насекаде во светот
до каде што посеав патешествено семе
остана понекој лирски симбол
како знак на моето постоење
а по патиштата ме сретнувале
и такви песни
– страдни за поет
што во себе носи
блажен и кален дух
Со речникот на прогонството
и наречниците така ми запишале
во секоја селидба
со судбини да се китам