Image (2)

РАНКО ПАВЛОВИЋ (Бања Лука): АПРИЛСКА СИМФОНИЈА

Зри у тишини априлска ведрина,

Планета стреса труње и болести

са голих шума, поља и урвина,

као да ће тако све гадости стрести.

Свјежину јутра повјетарац носи

изнад ливада, још неразбуђених,

сањиве пчеле траже цвјетак росни

чије латице сунчев зрак румени.

Небеска плавет у жубор ријека

нештедимице прозрачност налива,

бојом сафира да облутак сија.

Чујеш ли тих звук отуд издалека?

У птичјем хору прољеће свањива –

априлски концерт, плава симфонија.