povik za MMP

Повик за зачленување во проектот Млади македонски писатели

Во проектот Млади македонски писатели може да се зачленат сите млади автори до 30 години, но и сите оние кои се чувствуваат млади.

За зачленување потребно е да се уплатат 800 денари, а сите членови за тој износ во текот на една календарска година ќе добијат: членска легитимација, примерок од книгата објавена во едицијата Прва книга, примерок од списанието Пергамент и учество на манифестациите кои во иднина ќе бидат организирани во рамките на проектот Млади македонски писатели.

Уплатата се врши на жиро-сметката на Македонија презент – Скопје: 300000001003113, со назнака: зачленување во Млади македонски писатели

По уплатата на средствата на жиро-сметката на Македонија презент треба да се испратат и кратка биографија, фотографија, адреса, телефонски број и мејл за Регистарот на новите членови.

Ви благодариме и Ве поздравуваме со надеж за постојана и трајна комуникација и соработка!