ИЗДАВАЧКА КУЌА ФЕНИКС

ИНСТИТУТ ЗА НАУКА, КУЛТУРА, АЛТЕРНАТИВА И УМЕТНОСТ

ЛОГОПЕДСКИ И ДЕФЕКТОЛОШКИ ЦЕНТАР

НЕЗАВИСНО СПИСАНИЕ ЗА ЛИТЕРАТУРА, КУЛТУРА И УМЕТНОСТ

НЕЗАВИСНО СПИСАНИЕ, ЗАМИСЛЕНО И РЕАЛИЗИРАНО КАКО ОНЛАЈН БИБЛИОТЕКА