volk

Панде Манојлов: Бајка

ВОЛКОТ РИЦАР

 

Многумногу дамна,

во мало еднонаше село,

во долината оваа рамна

се случи ова на дело.

 

Селото беше мошне мало,

куќидваесетина на број,

децата јадеа леб и сало

сиромашкино од горд сој!

 

Јунак имаше в тогаједен!

Над јунаците – јунакборач

работник беше тој вреден

најдобар во селото орач!

 

Еден денв зори црни,

глас некаков тој слушна

надворкајшто дожд врни,

виде нешто кај се мушна.

 

Од креветот полека стана,

туфек пушкав раце фати,

” Добра ереченема мана,

ќе пукам со неа со саати!”

 

И ластегарка една чапна

чапна со чатали и рошка!

Кога некојв двор стапна

ќе плаче тој ко црна вошка!

 

Наведнатпод амбар ѕирна

животинче виде диво

родено од мајка мирна

со кожувче мекосиво!

 

Да е куче , куче не е

Ниту на мечетоа личи,

исплашено есолзи лее,

глас пушта ко да квичи!

Гледа јунак и се чуди:

– Живинче е некоедиво

дошло мене да ми суди

штом влакното му е сиво.

 

Нема ѕверче кај да бега!

Свршено ему дојде крај!

Ќе нанишанам добросега,

и ќе оди во небесен рај!-

 

Јунаку немојаманстој!

Немој да маваш со лушка,

овцитесите ти се на број

не пукајниту со таа пушка!

 

Евегледајјас сум волк!

Но не сум како сите волци

туку сум со скршен колк

од удари со стотина колци!

 

Добар сум и умензнај,

во мене крв црвена тече

на рицари од овој крај,

таа силно тука и ме влече!

 

Мојот татко беше крал

на ова селона овој крај,

имаше тука дворец мал,

што блескаше сиот в сјај!-

 

Го гледа Гоцејунак млад,

го гледа такаволкот мал,

ранетстуткан тој во лад,

се смириму падна жал

 

Дојдиволчкодојди тука!

Нема лошо да ти сторам,

со пушката нема јас да пукам,

туку за животот ќе се борам.

 

Пополекаајде сега стани,

во прегратки да те гушнам,

да ти лечам тешки рани,

приказните да ти слушнам.

 

Со сто макиволчко стана.

Од очи тој солзи топли лее,

го боли длабоката рана,

болката во неа сеуште тлее.

 

Во куќатата влегоа стара.

Волчко во креветот легна

а јунакот наш нешто бара

со завој тојрана му стегна!

 

Минаа така месеци дватри!

Се излечија и болки и рани,

стравот веќе негде се скри:

волчко можеше и да стани.

 

Радост од младешкото лице

на јунак Гоцесвети и блика!

А волчкоко глувчето Мице

со другарот сака да се слика!

 

Верни другаристанаа тие,

го делеа лебот и креветот еден:

кога едниот во него спие,

другиот работи и е вреден

 

Секој ден во планина вјасат,

за на зима дрва суви сечат

и стадо овци заедно пасат,

песни пеатв долови што ечат.

 

Еден летен сончевубав ден,

седнати во ливадата цветна

под жолтрасцутен висок дрен:

Гоце јунаксо умот негде летна:

 

Рицарупријателу мил ем драг,

и ти гледаш како време мине,

годините моиминаа веќе праг,

да се женам сакамкралски сине!

 

Нокоја ли момаваков ќе ме сака,

сиромав за нигде