Young woman reading book while standing in the modern tram, happy passenger moving by comfortable public transport, Image: 433660659, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, Alamy

Млади македонски писатели

Проект: Млади македонски писатели Носител: Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент - Скопје Проектен тим: проф.д-р Хри ...

hgh02

Финансиска поддршка

Министерството за култура на Република Северна Македонија во 2020 година ќе го поддржи со финансиски средства објавувањето на следниве пет книги: Јазикот н ...