Young woman reading book while standing in the modern tram, happy passenger moving by comfortable public transport, Image: 433660659, License: Royalty-free, Restrictions: , Model Release: yes, Credit line: Profimedia, Alamy

Млади македонски писатели

Проект: Млади македонски писатели
Носител: Фондација за културна и научна афирмација и презентација Македонија презент – Скопје
Проектен тим: проф.д-р Христо Петрески, проф,д-р Кристина Николовска и проф.д-р Весна Мојсова – Чепишевска
Во рамките на проектот се и: едиција Прва книга, манифестација Книжевно соѕвездие, списание Пергамент, работилници Кворум, зачленување во ММП и други манифестации и активности
Покровител: Агенција за млади и спорт на Република Северна Македонија