Image (4)

Мирослав Тодоровић (Србија): ПЕНЕЛОПА У НАСЛОВУ

За Обрена Ристића

Не тражи Итаку јер ћеш је

Тек на крају пута  наћи

У Тијовцу где те је  небо угледало

Као и ја у Трешњењевици где ме чека

Све оно чега нема због чега се песма живи

ЗЕВС на излогу маркета

О судбини митова збори

Одисеј се објавио у  броду  што  острва обилази

Сваког дана на  Итаку пристаје

Дионис с винске влаше наздравља

Пенелопа се осмехује туристима

Каже  да је прича измишљена

Никога није  чекала

Није имала куд из овог крша да оде

Коме козе своје да остави

O  Одисеју годинама  ништа није ни знала

Све друго је песма

Песма није истина она је душа живота

У којој је све чега  на овом свету нема

Кажем како  је Далмација пуна Пенелопа

О којима нико не певаше

Њихови Одисеји се никада нису вратили из Америке

Али чему исте приче када су у једној све сабране

У Нидрију видех и Хомера

Издаје моторе туристима

Одмахује руком  на помен Илијаде

Σβε ξε το σάμο ιστόριξα

Кога више митологија интересује

Ово је време других прича и забава

Отишли су стари митови

А ми још нисмо стигли да за нашу  белину

Измислимо нове  Како, и чему?

Када ће све ово што видимо бити

Сенка измаглице  понад пучине

Обриса  белине и ове