Image (5)

Конкурс за ликовни и графички илустрации на „Македонија презент“

Издавачката куќа  и Фондацијата за културна и научна афирмација и презентација „Македонија презент“ распишуваат Конкурс за ликовни и графички илустрации.

Ликовно-графичкиот израз е слободен и е по избор на самите автори, а може да конкурираат заинтересирани автори од сите генерации. Трудовите во неограничен број треба да се испраќаат на мејлот: feniksmk@hotmail.com

Избраните најдобри ликовни и графички илустрации ќе бидат објавени, хонорирани, но и наградени. Целта на овој Конкурс е да се откријат, афирмираат и презентираат нови ликовни и графички творци во Република Македонија.