unnamed (1)

Ибраим Џемаил (Македонија-Германија): ТАНЦОТ НА БОЛКАТА

Тајната на твоето срце не чувај ја за себе, пријателе!

Рабиндранат Тагоре

Раздробени времиња

Во бездна од темница

Рика и танцуваат

Меѓу борјето на дланка

Еј вие болки

На патешествие

Зариени во дното

На мојата чест

 

Примете АМАНЕТ

Пријатели мои

Раскажете за болката

Распарчена

По патот на луната