Image (1)

Душица Илин: ЗДРАВИЦА

Ова вино е здравица за нашите деца

Распрчкани по светските пустелии

По метрополи во кои ги

Препознаваат своите копнежи

Во заветот на моето срце

Бунтовници мои додека не напуштаат и заминуваат

Ова не е здравица

За оние кои ќе ни се вратат

И ќе личат на луѓе

Кои во Големото

Пронашле лековити допири

Штом во очите ја препознале тагата

За оние за кои никогаш не дознавне

Кога се вратиле

 

Ова вино е здравица

За сите гласови во осама

Закопани длабоко под земјата

За смртноста наша

Која со восхит не исчекува

Со ширум раширени раце

 

Се молам

Ова вино

Да го здравуваме за здравје

Сè додека заоѓа и разденува

И  нам

И на виновата лоза